Продукти

Nero 11 Platinum
Комплексно решение за запис на CD, DVD и Blu-ray. Разширена версия, с много допълнителни функции.
Acrobat X Standard
Cъздавайте и разпространявайте PDF документи и формуляри надеждно

Промоции